Züchter in Tschechien | breeders in the Czech Republic


KUNEKUNE N&N

Eva Novakova

68301 ROUSINOV

 

novtuc@seznam.cz

www.kunekune.cz


OBORA DILY

Radka Svitakova

34401 DILY

 

rk.dily@centrum.cz

www.oboradily.com


DE SAINT FLORIAN

Hana Sima

58601 CIZOV U JIHLAVY

 

Hana.Krycova@gmail.com


STATEK OSEK

Gabriela Helda

33401 RENCE

 

info@statek-osek.cz

www.statek-osek.cz


NA RICHTE

Blanka Richtar

75651 Zasova

 

bl.richtar@gmail.com


NA SVOBODNÉM BYDLE

Tomas SVOBODA

58901 TREST

 

tomasvoboda@seznam.cz